Marmor

Det greske ordet "marmaros" betyr "skinnende stein". Marmor har ofte blitt ansett som et statussymbol. Marmor assosieres med ekstravaganse og rikdom. Når du hører ordet "marmor", tenker du gjerne på eventyrlige marmorpalass.
Marmor er en utbredt krystallinsk metamorf-bergart som består av ulike metamorfoserte kalksteiner. Avhengig av kildematerialet består marmor av enten kalsitt eller dolomitt. Marmor, som er ekstremt unikt, er en av de vakreste og mest elegante natursteinene.
 

Emperador Dark
 
Nero Marquina
 

Bianco Carrara
 
Breccia Sarda
 

Verde Guatemala